Photos: https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/za-spryyannya-predstoyatelya-rozdano-ponad-15-tysyach-velykodnih-prynoshen/