Parish Feast Day and the 40th Anniversary of Ordination Celebration at the Spiritual Center of the UOC of the USA
Parish Feast Day and the 40th Anniversary of Ordination Celebration at the Spiritual Center of the UOC of the USA

Parish Feast Day and the 40th Anniversary of Ordination Celebration at the Spiritual Center of the UOC of the USA

Парафіяльне Храмове Свято та Вшанування Настоятеля в Духовному Осередку УПЦ США

Напередодні Свята Святого Миколая, Свята Українська Православна Церква в США відзначала храмове свято Святого Апостола Андрія Первозваного, на честь якого була посвячена ця Велична Святиня. Хоча всі ми знаємо що наша церква відзначає пам’ять Святого Андрія Первозваного 13 грудня, проте з причини 40 ліття священичої хіротонії настоятеля даної Святині, отця Юрія Сівка, з благословіння ієрархів нашої Церкви, Його Високопресвященства Митрополита Антонія та Архиєпископа Даниїла, саме сьогодні була звершена Святкова, Торжественна та Божественна Літургія архиєрейським чином.

Ще в давнину Святитель Іоан Золотоустий писав про священників: “Коли священик прикликає Святого Духа і приносить страшну Жертву, часто дотикаючись Господа всіх, то скажи мені, до кого ми його прирівняємо? Яку чистоту і побожність він повинен мати?! Розваж, які повинні бути руки того, хто виконує таку службу? А який повинен бути язик, що проголошує такі слова ? Від кого повинна бути чистіша і святіша душа, що приймає таку благодать Святого Духа? Тоді й ангели стоять довкруги священика і цілий хор небесних Сил взиває, і місце навколо жертовника наповнюється ними в честь Того, хто лежить на перстолі.” (св. Іван Золотоустий, Про священство 3:4).

Сьогодні у Святому Храмі ми бачили приклад цим словам і молилися за нашого Отця Юрія Сівка, котрий святкує, як ми вище згадали, 40 років священства. Очолив Богослужіння Його Високопреосвященство Митрополит Антоній, якому співслужив собор кліриків.

Перед дверима храму Настоятель Отець Юрій привітав Його Високопреосвященство із словами вдячності за цю можливість сьогодні, яку подарував йому Господь, молитися разом з Владикою Антонієм в цей торжественний день. Отець також закликав Владику вознести свої молитви за мир в Україні в цей час нелюдських випробовувань. Його Високопреосвященство від щиро серця привітав Настоятеля Отця Юрія, та подякував за ці всі роки служіння, більшість з яких вони знали одне одного, за те служіння Нашій Святій Церкві в якому трудився Отець Юрій. Також Владика зі слізьми на очах та з важкістю сердця розповів про ті випробування які переносять люди України сьогодні, та наголосив на тій силі молитви яка зараз найбільше необхідна для Народу України, на тому що нам потрібно залишатися сильними і відданими Богу, та закликав усіх до спільної молитви за мертвих і живих за Богослужінням.

Із Виголосом Диякона Павла Висоцького “Нехай Просвітиться Світло твоє перед Людьми…” розпочалася Божественна Літургія. Церква в сьогоднішній день була переповнена людьми і відчувалася та святкова атмосфера із нотками благоговіння які виходили із сердець людей під час моління. Сьогоднішня літургія була по особливому піднесена, і відчувалась дійсна присутність всіх небесних сил які підносять молитви від нашого імені до Всевишнього Господа. У Святому Євангеліє є гарна і зворушлива сцена, коли Ісус Христос після свого воскресіння, на березі Генезаретського озера, тричі запитав апостола Петра, чи він Його любить. І на потрійну заяву любові Петра, Христос тричі сказав до нього: “Паси мої ягнята, паси мої вівці” (Іоана 21,16). І згідно цього при свяченнях священиків Ісус Христос доручає пасти Його ягнята та вівці. І як це видно з розмови Спасителя із апостолом Петром, тою мірою любові священика до Христа, має бути його ревність і старання про спасіння душ. Одна з найстарших християнських ікон, що знаходиться у римських катакомбах – це ікона Доброго Пастиря. Тут Христос представлений як добрий Пастир, який на своїх раменах несе загублену овечку. Христос хоче, щоб і Його священики були також добрими пастирями. Звідси походить почесна назва: душ-пастир. Обов’язки священика-душ-пастиря найкращі і найважчі на землі, але нагорода велика у небі. Тож і Настоятель Святої Цієї Парафії отримав благословенну нагороду сьогодні із рук Високопреосвященнішого Митрополита Антонія, а саме поставлення в сан Протопресвітера. За словами молитви він тепер є приклад для усіх молодших священників, страший над ними, і владний тримати порядок в Церкві Божій між ними, та підтримувати чистоту вчення про Бога. На всю церкву пролунали виклики “Достойний”, “Достойний”, “Достойний”, як це властиво традиції нашої Церкви коли хтось отримує якусь нагороду і люди стверджують що дійсно, він є достойний її. Після цього всього Торжественна літургія знову продовжилася.

У своїй проповіді Владика - Митрополит наголосив на тій готовності Апостола піти за Господом на Його поклик разом із своїм братом Петром, і це є приклад для всіх нас Християн сьогодні слідувати за Господом за Його покликами в нашому житті. В кожного цей поклик свій унікальний, ретельно відібраний Господом саме для тієї людини. Також цей поклик є покликом який кожен священник раніше чи пізніше прийняв у своєму житті.

Під неймовірний спів Церковного Хору та щирі молитви людей та тих хто очолював їх відбувалося подальше Богослужіння. В сьогоднішній день особливо багато дітей та також дорослих приступили до Таїни Святого Причастя цим самим поєднали ритм биття своїх сердець із ритмом биття серця Господа Ісуса Христа.

В кінці Богослужіння Владика Антоній ще раз привітав Настоятеля Отця Юрія Сівка із 40 років відданого Священичого Служіння та отриманою нагородою та побажав ще більше сил та наснаги для служіння у Винограднику Божому. Семінаристи Свято-Софіївської Семінарії також звернулися зі словами привітання до Отця Настоятеля та у віршованій формі від щирого серця привітали Отця Юрія під спів многоліття.

Після насичених подій та палких молитов які відбулися в Храмі Божому всі люди були запрошені на Святкову трапезу приготовану в честь Отця - Протопресвітера Юрія. Зал був переповнений і дорослими і дітьми і всі із радісним серцем зібралися щоб розділити ту радість Отця Настоятеля. Після ситного та смачного обіду Сестрицтво нашої Церкви привітало Отця Настоятеля неймовірно смачним тортом та солодкими для вух побажаннями.

Але ж напередодні Свята ми всі знаємо чого так чекають усі дітки, отож наші дітки також в захваті чекали на прихід Святого Миколая із подаруночками і після урочистого виступу Семінаристів із Колядками, Святий Миколай все ж таки почув той поклик і завітав да нашої зали. Всі дітки були в захваті і кожен розказав по віршику чи заспівав по пісенці та розказав щось цікаве Святому та отримали свої подарунки. Після чого всі із трепетними серцями розійшлися в мирі до своїх домівок.

Parish Feast Day and the 40th Anniversary of Ordination Celebration at the Spiritual Center of the UOC of the USA

On  December 18th, the eve of the Feast of St. Nicholas, the Holy Ukrainian Orthodox Church of the USA celebrated the feast of St. Apostle Andrew the First-Called, Patron of the Memorial Church at its Metropolia Center. Although we know that our church celebrates the Feast of St. Andrew on December 13th, however, due to the 40th anniversary of the priestly ordination of Father Yurij Siwko, with the blessing of the hierarchs of our Church, His Eminence Metropolitan Antony and His Eminence Archbishop Daniel,  the Festive, Solemn and Divine Archpastoral Liturgy was celebrated a few days late.

In the Fourth Century, Saint John Chrysostom wrote about priests: "When a priest invokes the Holy Spirit and offers a terrible Sacrifice, often touching the Lord of all, then tell me, to whom do we equate him? What purity and piety should he have?! Consider what should be the hands of one who performs such a service? And what should be the language that proclaims such words? From Whom should a more pure and holier soul receive such a Grace of the Holy Spirit? Then the angels stand around the priest and a whole choir of Heavenly Powers calls out, and they fill the place around the Altar in honor of the One who rests upon the Throne (St. John Chrysostom, “On  the Priesthood 3:4).

Today in the Holy Church we saw an example of these words and prayed for our Father Yurij Siwko, who is celebrating, as we mentioned above, 40 years of priesthood. His Eminence Metropolitan Antony who was co-served by the Sobor of Clergy led the Divine Service. At the entrance of the church, Father Yuriy greeted His Eminence with words of gratitude for this opportunity the Lord gave him today, to pray together with Metropolitan Anthony on this solemn day. He also asked His Eminence to offer prayers for peace in Ukraine during the genocidal attacks from Russia against Ukrainian people. His Eminence congratulated Father Yurij from the bottom of his heart and thanked him for all these 40 years of devoted service, most of which they have served our church together, to Our Holy Church. Further, His Eminence, with tears in his eyes and with a heavy heart, spoke about the trials that the people of Ukraine are going through today and emphasized how great the power prayer is, which is now so necessary for our brothers and sisters inUkraine. He further said that we all need to remain strong and devoted to God and He called everyone to pray during the Divine Liturgy for those who have died and the living who suffer under unrelenting attacks.

The Divine Liturgy began with the exclamation of Deacon Pavlo Vsotskyi "Let Your Light shine before men that those who see it will glorify Your Father in Heaven". The church was full of people today and the reverence that came from people's hearts created a very spiritual  atmosphere during the service. The “real presence of all the Heavenly Powers” who offer prayers on our behalf to the Lord was felt deeply.

There is a beautiful and touching scene in the Holy Gospel when Jesus Christ, after his resurrection, on the shore of Gennesaret, asked the apostle Peter three times if he loved him. To Peter's threefold declaration of love, Christ said to him three times in response: "feed my sheep" (John 21:16). According to this, during the ordination of priests, Jesus Christ entrusts them the shepherding of His lambs and sheep. As it can be seen from the Savior's conversation with the Apostle Peter, the measure of a priest's love for Christ should be the zeal and effort he puts into the salvation of people's souls. One of the oldest Christian icons located in the Roman catacombs is the icon of the Good Shepherd. Here Christ is presented as a good Shepherd who carries a lost sheep on his shoulders. Christ wants His priests to be good shepherds as well. This is where the honorable name “shepherd of souls” comes from. The duties of a priest-shepherd of souls are the best and most difficult on earth, but the reward is great in heaven.

For shepherding His souls, Fr. Yurij, Pastor of the St. Andrew Memorial Church received a blessed award today from the hands of His Eminence Metropolitan Antony, namely, the elevation to the rank of Protopresbyter. According to the words of the prayer, he is now to be an example for all junior priests, to keep order among them and to maintain the purity of the teachings of God. The whole church cries out "Worthy", "Worthy", "Worthy", proclaiming that Fr. Yurij is,indeed, worthy.

In his sermon, Metropolitan Antony announced the willingness of the Apostle Andrew the First-Called to follow the Lord.  Andrew went to his brother, Peter and declared to him that “we have found the Messiah” – the most important words in the Gospel reading from St. John. Even though the Apostles did not seem to understand everything our Lord taught them until the Holy Spirit came upon them at Pentecost, they somehow realized that He was the Messiah and that He had changed their lives forever.  His Eminence reminded all the faithful present that they were baptized in the Name of the Holy Trinity and received Holy Chrismation.  He asked how many of them understand that Jesus Christ is the Son of God, the Messiah, the Savior of the world.  If they do, how are they proving it by the way they live each day.  We cannot be faithful to our Lord for only a few hours each Sunday morning during Divine Liturgy.  We must be faithful every second, minute, hour, day, and year of our lives.

Many adults and even more children today participated in the Sacrament of Holy Communion, thus combining the rhythm of their hearts with the rhythm of the heart of the Lord Jesus Christ. At the end of the Divine Service, Metropolitan Antony once again congratulated the Father Yurij, on his anniversary and wished him even more strength and inspiration for serving in the Vineyard of God. The seminarians of the St. Sophia Seminary also addressed the words of greeting to Father Yurij and congratulated him in a poetic form and then sang “God Grant You Many Years!”.

After Diving Liturgy in the temple of God, the clergy and faithful were invited to a festive Agape (Feast of Love) meal prepared by Pokrova Sisterhood in honor of Father - Protopresbyter Yurij. The hall was full and everyone gathered with a joyful heart to share the joy of the celebration. But on the eve of Christmas, we all know what all the children are looking forward to. So our children were also excitedly waiting for the arrival of St. Nicholas with gifts. And after the solemn performance of the seminarians with Christmas carols, St. Nicholas heard that call and came to our hall to greet everybody. All the children were delighted and each recited a poem or sang a song for St. Nicholas and told something interesting about their lives to him and then received gifts from him. It was a blessed Parish Feast Day and celebration for all.

Parish Feast Day and the 40th Anniversary of Ordination Celebration at the Spiritual Center of the UOC of the USA

Photos by Subdeacon Maksym Zhuravchyk and Valentyna Dovban

Text by Subdeacon Andrii Vatrich

(44 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873