Memory Eternal: Council of Bishops of the UOC of the USA Expresses Condolences on the Repose of Metropolitan John (former metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of Canada)
Memory Eternal: Council of Bishops of the UOC of the USA Expresses Condolences on the Repose of Metropolitan John (former metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of Canada)

Вічна Пам’ять: Собор Єпископів УПЦ США висловлює співчуття з приводу відходу у вічність митрополита Івана 

(попереднього митрополита Української Православної Церкви Канади)

22 September, 2022

Holy and Righteous Ancestors of God Joachim and Anna

 

His Eminence Metropolitan Ilarion

His Grace Bishop Andriy

Reverend Clergy and Faithful of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

 

Dearly beloved Sisters and Brothers in the Faith,

CHRIST IS AMONGST US!  ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС!

We write at the repose of our dear Brother in Christ and Concelebrant in service to our Lord, His Eminence John, Metropolitan Emeritus of your Holy Church.  We regret that we are not able to be present for the funeral services, but we deeply share in your grief during this difficult time and assure you that we have His Eminence and all of you in our prayers. 

In a personal sense, I have known and been friends with His Eminence for fifty-five years since my second year of seminary studies and his first year – 1967 – at St. Andrew College.  He was a mature student – ten years older than most of us and we were much appreciative of that maturity when it came to student life.  His was a calming voice amidst all the youngsters around him and we appreciated that example for us.  I can remember long conversations with him about his teaching experience and was convinced that because of that experience he would become a very good priest who would be able to communicate well with those entrusted to his spiritual care.  Then suddenly, we found ourselves, unworthy as we both considered ourselves to be, in the office of Bishop of Christ’s Body – our Holy Church. 

My brother Archbishop Daniel has heard many stories about Metropolitan John over the past twenty years and has come to feel that he knew him as well as I did.  We both comprehend the life of a bishop and we know that Metropolitan John was more than devoted to his service to Christ through the manner in which he could be the compassionate, merciful, loving and enabling Spiritual Father to those God placed under his episcopal authority.

Again, we offer our sincere sympathy to all the clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Church of Canada.  May our dear brother rest in eternal happiness where the Light of our Lord’s Countenance shines upon him and may His memory be eternal in God’s Heavenly Kingdom.  And finally, when our Lord returns for the great and final judgment, may Metropolitan John hear those words we all  hope to hear:  “Come my beloved…enter into the place in My Father’s Kingdom that has been prepared for you from the foundation of the world”.  

In our Lord’s All-Encompassing Love,

 

+ ANTONY

By the Grace of God, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora

                                   

+ DANIEL

By the Grace of God, Archbishop

22-ге вересня 2022 р

 

Високопреосвященніший Митрополите Іларіоне

Преосвященніший Єпископе Андрію

Всечесне Духовенство та Вірні Української Православної Церкви Канади

 

Улюблені Сестри та Брати у вірі,

ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС! CHRIST IS AMONGST US!

Пишемо з приводу упокоєння нашого дорогого Брата у Христі та Співслужителя Господу, Високопреосвященнішого Іоана, Митрополита-Емерита Вашої Святої Церкви. Прикро, що ми не зможемо бути присутніми на похоронних богослужіннях, але ми глибоко поділяємо ваше горе в цей важкий час і запевняємо вас, що Його Високопреосвященство та усі ви є в наших молитвах.

Я особистому знав і дружив з Його Високопреосвященством понад п’ятдесят п’ять років, з другого року мого навчання в семінарії та його першого – 1967 – у Коледжі Св. Андрія. Він був зрілим студентом – на десять років старшим за більшість із нас, і ми дуже поважали його зрілість, коли справа доходила до студентського життя. Він завжди породжував спокій серед молодих студентів, ми цінували це та брали від нього приклад. Пам'ятаю довгі розмови з ним про його педагогічний досвід, і я ще тоді був переконаний, що завдяки цьому досвіду він стане дуже хорошим священником, маючи змогу добре спілкуватися з тими, хто буде довірений його духовній опіці. І так сталося, що ми обидва, не вважаючи себе достойними, опинилися на посаді Єпископа Тіла Христового – нашої Святої Церкви.

Мій брат Архієпископ Даниїл слухаючи багато історій про Митрополита Іоана протягом минулих двадцяти років, пізнав його так само добре, як і я. Ми обоє розуміємо життя єпископа і знаємо, що Митрополит Іоан був більш, ніж відданий своєму служінню Христу через змогу мати співчутття, милосердя, любов та будучи Духовним Батьком для тих, кого Бог поставив під його єпископську владу.

Ще раз приносимо щирі співчуття всьому Духовенству та Вірним Української Православної Церкви Канади. Нехай наш дорогий брат спочиває у вічному щасті там, де Світло Лиця Господа нашого і вічна пам’ять йому в Царстві Божому Небесному. І, нарешті, коли наш Господь повернеться для великого і останнього суду, нехай Митрополит Іоан почує ці слова, котрі ми всі сподіваємося почути: «Прийдіть, благословенні Мого Отця, посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу».

У Всеохоплюючій Любові Нашого Господа,

 

+ АНТОНІЙ

Милістю Божою, Митрополит Української Православної Церкви США та Діаспори

 

+ ДАНИЇЛ

Милістю Божою, Архієпископ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873