Council of Metropolia Issues a Statement on the Ongoing War in Ukraine
Council of Metropolia Issues a Statement on the Ongoing War in Ukraine

The Council of the Metropolia, meeting in its annual session on 24-25 February 2022, was profoundly saddened and affected by the unjustifiable and unlawful invasion of our beloved Ukraine – a sovereign and independent nation recognized as such by the entire world – by the armed forces of the Russian Federation at the direction of its President, Vladimir Putin.  As justification for his (and his alone) decision to invade Ukraine, Mr. Putin presented a completely false version of history linking Kyivan-Rus (Ukraine) and Rosiya (English – Russia).  He further accused the Ukrainian nation of anti-Semitism with plans to develop nuclear weapons, among other falsehoods.  We condemn Mr. Putin for the complete lack of truth in every part of his justification and for the truth about his invasion – his desire to rebuild his beloved, but thoroughly failed Soviet Union.  We condemn the silence of Russian government and spiritual leaders who know this truth but by their silence condemn perhaps thousands or millions of innocent Ukrainian people to death or serious injury.  This is nothing new for the governments of the Russian Federation and/or the Soviet Union.  The history of Ukraine is replete with genocide and crimes against humanity committed by them against the population of Ukraine. 

We strongly urge all members of our Ukrainian Orthodox Church of the USA, South America and the Diaspora to speak out boldly in support of the once again suffering Ukrainian nation – her government, armed forces and her people.  We urge all freedom loving people to exhibit their support for the people of Ukraine not only in prayers and thoughts, but to take to the streets demanding that their elected government officials seek every possible way of supporting them with whatever they need to survive.  We urge all members of our church and beyond to contribute to the fund-raising efforts on the Ukrainian Orthodox Church official website: uocofusa.org and on the Ukrainian Orthodox Church of the USA Facebook page.  Every penny of donations received through these efforts will go to the aid of wounded armed forces members and their families, to those suffering the consequences of the invasion with destroyed churches, homes and injuries and to those forced to become refugees in neighboring countries.  We have the means and methods of providing this aid and we pray that it is plentiful. 

We members of the Council of the Metropolia join citizens of the world in hundreds of cities, towns and villages throughout the world who have already gathered to manifest their prayers and support to the Ukrainian people.  May our loving God in the Holy Trinity – Father, Son and Holy Spirit – receive our prayerful petitions sending the legions of angels commanded by Archangel Michael, the patron saint of Kyiv, to crush the ambitions of the aggressors.

Metropolitan Antony - Primate of the UOC of the USA

Archbishop Daniel - President of the Consistory

V. Rev. Robert HOLET
V. Rev. Stephen HUTNICK
V. Rev. Taras NAUMENKO
V. Rev. Andriy POKOTYLO
V. Rev. Vasile SAUCIUR
V. Rev. Victor WRONSKYJ
V. Rev. Vasyl SENDEHA

Mr. Michael DOBRANSKY
Ms. Olga LYSKIWSKA
Ms. Aleksandra KOCELKO
Dr. Paul MICEVYCH
Mr. Howard WEST
Ms. Elizabeth SYMONENKO
Dr. Gayle WOLOSCHAK

Mrs. Karen FERRARO - UOL President
Protodeacon Ihor MAHLAY - St. Andrew Society President

Звернення Ради Митрополії УПЦ США

Рада Митрополії, яка зібралася на щорічному засіданні 24-25 лютого 2022 р. є глибоко стурбована та вражена невиправданим і незаконним вторгненням у нашу дорогу і любу усім Україну, котра є суверенною та незалежною державою, і будучи визнаною такою усім світом, піддається вторгненню збройними силами Російської Федерації за вказівкою її президента Володимира Путіна. Виправданням свого власного рішення вторгнутися в Україну, Путін представив абсолютно хибну версію історії, що пов’язує Київську Русь (Україну) та Росію.  Серед своєї брехні, він також звинуватив Українську Націю в антисемітизмі з планами розвитку ядерної зброї. Ми засуджуємо Путіна за абсолютну відсутність правди у його виправданні, насправді маючи за мету його вторгнення саме бажання відбудувати свій улюблений, але повністю провалений Радянський Союз. Ми засуджуємо мовчання росіян, російський уряд та її духовних лідерів, які знають цю істину, але своїм мовчанням, піддають тисячі чи навіть мільйони невинних українців смерті та знищенню. Ці події є нічим новим для уряду Російської Федерації чи Радянського Союзу. Історія України наповнена геноцидами та злочинами проти людства, вчиненими Росією проти населення України.

Ми наполегливо закликаємо всіх вірних нашої Української Православної Церкви США, Південної Америки та Діаспори сміливо виступити на підтримку страждальної Української Нації – її Уряду, Збройних Сил та її Народу. Ми закликаємо всіх людей, які цінують свободу, підтримувати народ України не лише в молитвах і думках, а й виходити на вулиці та вимагати від своїх урядовців шукати всі можливі способи підтримки для Українського Народу. Ми закликаємо всіх вірних нашої Церкви та усіх охочих, сприяти та долучатися до збору коштів на офіційному сайті Української Православної Церкви: uocofusa.org та на сторінці Української Православної Церкви США у Facebook. Кожен зібраний долар з цих пожерт буде направлений на допомогу пораненим військовим та їхнім сім’ям, тим, хто потерпає від наслідків вторгнення отримуючи травми, залишившись зі знищеними церквами, будинками, а також тим, хто змушений стати біженцями в сусідніх країнах. У нас є засоби та методи надання цієї допомоги, і ми молимося, щоб ця допомога примножувалася.

Ми, члени Ради Митрополії, приєднуємося до всього Людства у різноманітних містах по всьому світу, які вже зібралися, щоб піднести свої молитви та підтримати Український Народ. Нехай наш Люблячий Бог у Пресвятій Трійці, Отець, Син і Святий Дух, прийме наші молитви та прохання, та пошле легіони Своїх Ангелів під проводам Архангела Михаїла - покровителя Києва, щоб придушити нищівні амбіції агресора.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873