Souper Bowl Sunday 2022 is FEBRUARY 13, 2022!
Souper Bowl Sunday 2022 is FEBRUARY 13, 2022!

Dear Readers of our website! 

Beloved brothers and sisters in Christ!

Souper Bowl Sunday 2022 is 

FEBRUARY 13, 2022! 

Team up with Ukrainian Orthodox League of the Ukrainian Orthodox Church of the USA in our Annual Souper Bowl of Caring! Rally your parish and church youth to champion this social service ministry by feeding the poor and caring for those in need around the world.

It's easy! Your parish youth can collect donations on or near February 13, 2022 and direct the collected donations to UOL in order to benefit the ministry of St. Andrew Society of our Holy Church – benefitting the elderly and soup kitchens in Ukraine. Visit our website here! 

As Orthodox Christians, in response to the Gospel, we are taught to be generous in charity and love to all. In cooperation with the Saint Andrew’s Ukrainian Orthodox Society, one of our Church’s central organizations that works to serve the less fortunate in Ukraine, we have the opportunity to help those in need.

In 1991 Saint Andrew’s Society was established to support the spiritual rebirth of the faithful in Ukraine especially in charitable outreach. This organization of our Church’s faithful has provided humanitarian assistance to the poor and disenfranchised elderly, by providing meals or food parcels, and to the orphans, with St. Nicholas visitations. These soup kitchens, located in various cities in Ukraine, have provided warm meals, Monday through Friday, for the needy.

Saint Andrew’s Society has also published Bibles, religious books and educational pamphlets for the faithful in Ukraine. The Orthodox seminaries have received countless supplies and equipment. The seminarians themselves have received scholarships. Along with these great offerings, the Society has raised over $115,000 to restore historic Saint Michael’s Monastery in Kyiv, Ukraine.

On Sunday, February 13th, numerous people across the country will gather to enjoy Super Bowl Sunday! We are truly so fortunate to enjoy God’s blessings; this is the perfect opportunity to remember and to share with the less fortunate. Again this year, the Ukrainian Orthodox League requests that all UOL Chapters take a collection, and/or host a fundraising meal to support Saint Andrew’s Society’s Soup Kitchens in Ukraine. With the blessing of your pastor and in cooperation with the parish administration, we request you distribute the brochures, sharing them with the faithful.

All donations can be sent:

UKRAINIAN ORTHODOX LEAGUE

Mr. Joseph Goodge – UOL Financial Secretary

1924 State Route 208

Pulaski, PA  16143

 

Let's carry the excitement of Super Bowl Sunday into the homes and lives of people in need in Ukraine throughout the world. It's a simple but significant act that reminds us what is truly important. Your parish youth have the power to make a positive difference.

Join hundreds of other Orthodox Christian parishes around the country participating in the Souper Bowl of Caring as an opportunity to demonstrate your concern for the hungry and needy of the world around us. May God bless you and your parish in this New Year!

Archbishop Daniel

Protodeacon Ihor Mahlay, Consistory Office of Christian Charity

Karen Ferraro, UOL President

НЕДІЛЯ ФУТБОЛУ В США - 13 ЛЮТОГО 2022

Приєднайтеся до Української Православної Ліги Української Православної Церкви США у нашій щорічній підтримці у Неділю Футболу в США! Згуртуйте свою парафіяльну та церковну молодь, щоб підтримати це соціальне служіння, нагодувавши бідних і піклуючись про тих, хто потребує допомоги по всьому світу.

Все просто! Ваша парафіяльна молодь може зібрати пожертви 13 лютого 2022 року або ближче до цієї дати та надіслати зібрані кошти до Української Православної Ліги на підримку служіння Товариству Св. Андрія нашої Святої Церкви – на користь людей похилого віку та їдалень в Україні. Відвідайте нашу веб-сторінку тут!

Як Православні Християни, у відповідь на Євангеліє, нас навчають милосердя та любові до всіх. У співпраці з Українським Православним Товариством св. Андрія, однією з центральних організацій нашої Церкви, яка працює в Україні з тими хто в потребі, ми також маємо можливість допомагати тим, хто потребує.

У 1991 р. було створено Товариство Св. Андрія для підтримки духовного відродження вірних в Україні, особливо в благодійній діяльності. Ця організація нашої Церкви надала гуманітарну допомогу бідним і знедоленим людям похилого віку, забезпечуючи їжею та продуктами, а дітям-сиротам – з відвідинами Святого Миколая. У цих їдальнях, розташованих у різних містах України, з понеділка по п’ятницю надавалися гарячі страви для нужденних.

Товариство св. Андрія також видавало Біблії, релігійні книги та повчальні брошурки для вірних в Україні. Православні семінарії отримали незліченну кількість матеріалів та обладнання. Самі семінаристи отримували стипендії. Разом із цими пожертвами Товариство зібрало понад $115,000 доларів США на відновлення історичного Михайлівського монастиря в Києві, Україна.

У неділю, 13 лютого, багато людей по всій країні зберуться, щоб радіти Неділею Футболу в США! Нам справді так пощастило радіти Божими благословеннями; це ідеальна можливість згадати та поділитися з тими, кому пощастило менше. Знову цього року Українська Православна Ліга просить, щоб усі відділи УПЛ зібрали та/або організували обіди, щоб підтримати діяльність Товариства св. Андрія в Україні. З благословення вашого настоятеля та у співпраці з парафіяльною управою, просимо вас розповсюдити брошурки, серед ваших парафіян.

Усі пожертви можуть бути відправлені на адресу:

UKRAINIAN ORTHODOX LEAGUE

Mr. Joseph Goodge – UOL Financial Secretary

1924 State Route 208

Pulaski, PA  16143

 

Давайте перенесемо радість футбольної гри в Неділю Футболу в США у домівки та життя людей, які потребують допомоги в Україні та по всьому світу. Це простий, але значущий вчинок, який нагадує нам про його важливість. Ваша парафіяльна молодь має силу зробити позитивні зміни.

Приєднуйтесь до сотень інших Православних Християнських парафій по всій країні, беручи участь у підримці у Неділю Футболу в США, щоб продемонструвати свою турботу про голодних і нужденних у світі навколо нас. Нехай Бог благословить Вас і Вашу парафію в цьому Новому Році!

Архієпископ Даниїл

Протодиякон Ігор Махлай, Відділ Консисторії у справах Благодійної Діяльності

Карен Ферраро, Голова УПЛ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873