LOVE in Action... Spiritual Center of the UOC of the USA Serves the Needs of the Local Community
LOVE in Action... Spiritual Center of the UOC of the USA Serves the Needs of the Local Community

The staff and volunteers of the Cultural Center of the Consistory of the Ukrainian Orthodox Church of the USA as well as seminarians of St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary of the Church formally assisted THE SALT FOUNDATION in serving about 200 people on Bright Wednesday - April 22, 2020, by distributing free food packages to those in need during COVID-19 pandemic. With all precautionary measures taken, the kitchen and parking lot of the Consistory of the UOC of the USA and Cultural Center - became one big SOUP KITCHEN for the body and soul!

His Eminence Archbishop Daniel, speaking on behalf of Metropolitan Antony and members of the Consistory of the Church stated: “We must always look for the opportunities to serve in the Name of the Lord, especially in these difficult times. Words cannot describe our GRATITUDE to the following individuals of the Spiritual Center:  Maureen Nevins - manager of the Ukrainian Cultural Center, Troy O'Prandy, Ihor and Mariya Morozovska – staff of the Ukrainian Cultural Center; Rev. Fr. Vasyl Pasakas – Executive Assistant to Archbishop Daniel and Dean of Students of St. Sophia Seminary; seminarians Subdeacon Yaroslav Bilohan, Subdeacon Myroslav Mykytyuk,Pavlo Vysotskyi, Andrii Vatrich and Maksym Zhuravchuk as well as to the volunteers of the Salt Foundation of NJ.”

The Ukrainian Orthodox Church of the USA offers her support to the ministry of the Salt Foundation in fulfilling the mission to develop the following program to help feed the hungry in central New Jersey. Each week, we CCD:

  • Coordinate with supermarkets and other food suppliers to arrange pickup times and locations
  • Collect food that would otherwise go to waste
  • Deliver that food in a timely basis to homeless and women’s shelters, churches, food pantries, food drives, and other groups and individuals who need help the most.

In addition, the SALT Foundation collects and delivers books, clothes, supplies, and other educational goods and services to the children and adults in need.

For more information, visit THE SALT FOUNDATION: http://www.thesaltfoundationinc.org/

ЛЮБОB у Вчинку... Духовний Осередок УПЦ США Обслуговує потреби місцевої громади

Консисторія Української Православної Церкви США офіційно розпочала співпрацю з Фондом SALT (СІЛЬ), маючи замету сповнення виконання заклику Христа до благодійної допомоги.

Співробітники та волонтери Українського Культурного Центру Консисторії Української Православної Церкви США, а також семінаристи св. Софіївської Української Православної Богословської Семінарії Церкви офіційно надали допомогу ФОНДУ в обслуговуванні близько 200 людей у ​​Світлу Середу - 22 квітня 2020 року, роздавши безкоштовні пакунки з продуктами харчування тим, хто потребує їх під час пандемії COVID-19. При вживанні всіх запобіжних заходів кухня та стоянка Консисторії УПЦ США ​​та Культурний центр - стали однією великою БЛАГОДІЙНОЮ КУХНЕЮ для тіла та душі!

Високопреосвященний архієпископ Даниїл, говорячи від імені митрополита Антонія та членів Консисторії Церкви, сказав: «Ми завжди повинні шукати можливості служити в Ім'я Господа, особливо в ці важкі часи. Слова не можуть описати наші почуття ВДЯЧНОСТІ наступним особам Духовного Осередку УПЦ США: Морін Невінс - менеджера Українського Культурного центру, Трой О'Пранді, Ігору та Марії Морозовським - співробітникам Українського Культурного центру; о. Василю Пасакас - виконавчому помічнику архієпископа Даниїла та декана студентів Свято-Софійської семінарії; семінаристам іподиякону Ярославу Білоган, іподиякону Мирославу Микитюк, Павлу Висоцькому, Андрію Ватрич та Максиму Журавчик, а також волонтерам Фонду СОЛІ”.

Українська Православна Церква США підтримує благодійну діяльність Фонду СОЛІ у виконанні місії щодо розробки наступної програми, яка допоможе прогодувати потребуючих у центральній частині Нью-Джерсі. Щотижня координуються слідучі події:

  • Погодження із супермаркетами та іншими постачальниками продуктів харчування, щоб домовитись про час та місця перевезення
  • Збереження продуктів харчування, які в іншому випадку можуть потрапити на сміття
  • Вчасно доставляти їжу в притулки для бездомних та для потребуючих жінок, церкви, благодійні їдальні, та туди де найбільше потрібна допомога.

Крім того, Фонд SALT збирає та доставляє книги, одяг, приналежності та інші освітні товари та послуги для потреб дітей та дорослих.

Дізнайтесь більше про THE SALT FOUNDATION та отримайте інформацію про наступний час роздачі продуктів харчування відвідуючи сторінку в мережі інтернету: http://www.thesaltfoundationinc.org/

LOVE in Action... ЛЮБОB у Вчинку...

Photos by Subdeacon Yarosalv Bilohan

(44 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873