A Note of Gratitude from Archbishop Daniel - Слова подяки від Архієпископа Даниїла:
A Note of Gratitude from Archbishop Daniel - Слова подяки від Архієпископа Даниїла:

Overwhelmed by the sanctity of the received greetings upon the anniversary of my consecration, by which I was blessed by the Providence of Almighty God, I utter the words written centuries past by the Apostle Paul to his disciple Timothy:

“I thank Him who has given me the strength for this, Christ Jesus our Lord because He judged me faithful by appointing me to His service… to Him, the King of the Ages, immortal, invisible, the only God be honor and glory for ever and ever.” (1 Timothy 1: 12, 17).

May I express the debt I feel to my spiritual father, Metropolitan Antony, for the paternal love and encouragement he has so abundantly shown me throughout the past 18 years of Holy Priesthood and 11 years of archpastoral ministry in the life of our Holy Ukrainian Orthodox Church of the USA.

I prayerfully remember my consecrating hierarchs Metropolitan Constantine (UOC of the USA) and Metropolitan Nicholas (American Carpatho-Rusyn Orthodox Diocese of the USA) of blessed memory, who along with five other archpastors (Metropolitan (Archbishop) Antony - UOC of the USA; Metropolitan (Archbishop) Yuriy - UOC of Canada; Archbishop (Bishop) Jeremiah - UOC in Brazil and Latin America; Bishop Andriy - UOC of Canada and Bishop Demetrious (Greek Orthodox Archdiocese of America - represnting His All-Holiness Ecumenical Patriarch) bestowed upon me the Grace of the Holy Spirit to serve the hearts and lives of so many people in the United States of America, Brazil, Paraguay, Argentina, Australia, Germany, France, Great Britain, Belgium, Turkey and Ukraine.

I am truly grateful to all clergy, pani-matkas, deacons, seminarians, and staff of the Consistory and the faithful of the Church for allowing me to grace their hearts with his love and message of salvation.

I thank God for all the people whom, He in His Divine Providence sent into my life and who have been, each in his or her way, most influential. I thank my family – mother, stepfather, brother and my spiritual children for their love throughout my life. I beseech the Lord’s strengthening hand and your prayers as I continue the beautiful ministry in Christ’s Vineyard.

Borrowing finally from the Epistle of St. Paul, I beseech your prayer “that I walk worthily of the vocation wherewith I was called with all lowliness, meekness, long suffering and with patience; forbearing all in love, eager to maintain the unity of the spirit in the bond of peace” (Eph. 4:1); “that I prove to be blameless, vigilant, sober of good behavior, given to hospitality” (1Tim 3:2); that I “hold the mysteries of the faith in good conscience” (1Tim. 3:9); that I follow “righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness” (Gal. 5: 22-23); that “I fight the good fight of faith, lay hold on eternal life” (1 Tim. 6:12).

Слова подяки від Архієпископа Даниїла

Переповнений почуттями святості від отриманих привітань у річницю моєї хіротонії, якою я був благословенний Провидінням Всемогутнього Бога, промовляю слова, написані століттями тому назад апостолом Павлом до свого учня Тимофія:

“Я подяку складаю Тому, Хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу... Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на вічні віки”. (1 Тимофія 1: 12, 17).

Я відчуваю глибоке зобов’язання перед своїм духовним отцем, Митрополитом Антонієм, за батьківську любов та підтримку, яку він мені щиро надає протягом 18-ти років мого священичого та 11-ти років архієрейського служіння в житті нашої Святої Української Православної Церкви США.

Я молитовно згадую блаженної пам’яті ієрархів Митрополита Костантина (УПЦ США) та Митрополита Миколая (Карпато-Русинської Православної Єпархії США), які разом з п'ятьма іншими архіпастирями (митрополитом (архієпископом) Антонієм - УПЦ США; митрополитом (архієпископом) Юрієм - УПЦ Канади; архієпископом (єпископом) Єремією - УПЦ Бразилії та Південної Америки; єпископом Андрієм - УПЦ Канади та єпископом Димитрієм - Грецька Православна Архиєпархія - представником Вселенського Патріарха) наділили мене благодаттю Святого Духа на служіння багатьом людям у Сполучених Штатах Америки, Бразилії, Парагваю, Аргентині, Австралії, Німеччині, Франції, Великобританії, Бельгії, Туреччині та Україні.

Я щиро вдячний усьому духовенству, добродійкам, дияконам, семінаристам, працівникам Консисторії та вірним Церкви за те, що довірили мені наповнити свої серця Його любов'ю та словом про спасіння.

Дякую Богові за всіх людей, яких Він, через Своє Божественне Провидіння, послав у моє життя і які, кожен по-своєму вплинули на мене. Я дякую своїй родині – мамі, вітчиму, брату та духовним дітям за їхню любов протягом всього мого життя. Я прошу Господньої підтримки та Ваших молитов у моєму подальшому намаганні трудитися у Винограднику Христовому.

На закінчення, посилаючись на Послання Св. Апостола Павла, я благаю Ваших молитов щоб я “поводився гідно покликання, що до нього покликано мене, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру” (Еф. 4: 1); “був невинний, пильний, тверезий у діях, гостинний до приходнів” (1 Тим. 3: 2); щоб я “мав таємницю віри при чистім сумлінні” (1 Тим. 3: 9); щоб я слідував “праведності, благочесті, вірі, любові, терпінню, лагідності” (Гал. 5: 22-23); щоб “я змагався добрим змагом віри, ухопився за вічне життя” (1 Тим. 6: 12).

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873