Hierarchs of the UOC of the USA Met with the President of Ukraine
Hierarchs of the UOC of the USA Met with the President of Ukraine

Ієрархи УПЦ США зустрілися з Президентом України

President of Ukraine Petro Poroshenko met with bishops of the Ukrainian Orthodox Church in the USA - the Ruling Hierarch of the UOC in the United States Metropolitan Antony and the Ruling Hierarch of the Western Eparchy of the UOC of the USA Archbishop Daniel.

The Head of State expressed gratitude for the spiritual and moral support of the process of granting autocephaly to the Orthodox Church of Ukraine and personally thanked Metropolitan Antony and Archbishop Daniel for their support and assistance in the process of establishing an independent Ukrainian Orthodox Church. The Head of State also thanked the Ecumenical Patriarch for his efforts in providing the Tomos to Ukraine.

"Life has shown that this decision required a great faith in our Lord, a great love for Ukraine and the Ukrainian people demonstrated by His All-Holiness. And we can say that it required courage, which many in Russia did not expect," the President said.

In turn, Metropolitan Antony emphasized the crucial role of President of Ukraine Petro Poroshenko in gaining the independence of the Ukrainian Orthodox Church.

"The entire process was carried out by the Holy Spirit. We believed, but did not expect it to happen so soon. Thank God, you have lead this process since last April starting from the visit to Constantinople," Metropolitan Antony noted and thanked Petro Poroshenko for his great work.

"This is an incredible and the most important event in the history of the Ukrainian nation. It seemed that it was impossible. You spoke as the great leader of the nation and entered the history of mankind as the man who brought the Tomos to Ukraine. We have been waiting for such a leadership for many years, much more than you,” Metropolitan Antony said, speaking about the role of the President in obtaining the independence of the Ukrainian Orthodox Church.

Metropolitan Antony stressed the importance of preserving stability in Ukraine. "We are only at the beginning of a very complicated process. And if people can follow you, your views and your patience, they will pass this complicated process," he said.

Ієрархи УПЦ США зустрілися з Президентом України

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з єпископами Української Православної Церкви США - першоієрархом УПЦ США Митрополитом Антонієм та керуючим Західною єпархією УПЦ США Архієпископом Даниїлом.

Глава держави висловив слова подяки американцям українського походження за духовну та моральну підтримку процесу надання автокефалії Православній Церкві України та особисто подякував Митрополиту Антонію та Архієпископу Даниїлу за їх підтримку і допомогу в процесі творення незалежної православної української церкви. Глава держави також подякував Вселенському Патріарху за його зусилля в наданні Томосу для України.

«Життя продемонструвало, що це рішення потребувало великої віри в Господа  нашого, великої любові до України і українського народу, яку продемонстрував Його Всесвятість. І ми можемо сказати про те, що це потребувало і високої мужності і сміливості, яку багато хто в Росії просто не очікував», - сказав Президент.

В свою чергу Митрополит Антоній наголосив на визначальній ролі Президента України Петра Порошенка в здобутті незалежності Української православної церкви.

«Весь цей процес був проведений Святим Духом. Ми вірили, але не сподівалися, що це так скоро відбудеться. Але Слава Богу, що Ви стояли і брали першість в цьому процесі від квітня минулого року з візиту до Царгороду», - сказав Митрополит Антоній та подякував Петру Порошенкові за його велику роботу.

«Це є неймовірна і найважливіша подія в історії української нації. Здавалося, що це було неможливим. Ви говорили як величний лідер нації і увійшли в історію людства, як людина, яка принесла Україні Томос. Ми чекали на таке лідерство дуже багато років, набагато більше ніж Ви», - додав Митрополит Антоній, говорячи про роль Президента в отриманні незалежності української православної церкви.

Митрополит Ієрапольський Антоній наголосив на важливості збереження стабільності в Україні. «Ми лише на початку дуже складного процесу. І якщо люди зможуть йти за Вами, за Вашими поглядами і Вашим терпінням, вони пройдуть цей складний процес», - сказав священнослужитель.

Hierarchs of the UOC of the USA Met with the President of Ukraine

Photos: Administration of the President of Ukraine

(3 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873