Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA Calls Upon the Faithful of the Church to Assist the Refugees from Crimea and Eastern Ukraine
Assist the Refugees from Crimea and Eastern Ukraine

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF THE USA

CONSISTORY OFFICE OF PUBLIC RELATIONS

PRESS RELEASE

 

Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA Calls Upon the Faithful of the Church to Assist the Refugees from Crimea and Eastern Ukraine

 

As the world community continues to watch the continued atrocities committed by Russian sponsored and armed “separatists” against the population in Eastern Ukraine, the images of thousands of people fleeing their homes (as was the case with all too many other atrocities throughout Ukraine’s history) weigh heavily on our minds.As we have throughout this present crisis, we Hierarchs of the Ukrainian Orthodox Church of the USA call upon the world wide Orthodox and Christian community to continue to pray for peace in Ukraine, at the same time offering every possible means of assistance to those that suffer.

We continue to remain in solidarity with our Orthodox, Catholic and other Faith leaders in Ukraine who have proved their devotion to their flocks by their steadfast ministry to those who are displaced and those who have lost loved ones.  In the past several months we have personally delivered abundant material support, which was donated by the faithful and friends of our Church here in the USA, to the hospitals caring for the injured and to some of the families of those murdered on the Maidan and elsewhere. 

However, the need for additional assistance grows daily if not hourly. Displaced refugees who lost their homes following the bombings and street battles are searching for the basic needs to survive. The Consistory of our Church has received numerous requests from the charitable institutions of Ukraine that ask for any support we can provide with feeding the hungry, clothing the naked, providing shelter for homeless. Here the very people our Lord preaches about in the Gospel of the Great and Final Judgment – Matthew chapter 25 – stand before us. Our response to their needs will weigh heavily upon us at that Judgment.

St. Andrew’s Society – a central organization of our Ukrainian Orthodox Church of the USA – has already contributed over one million dollars of aid to people in need throughout Ukraine. The Society stands ready and prepared to take upon itself the new challenge 2014 by reaching out to the new refugees who are fleeing the East of Ukraine to Kyiv and other cities. We ask the clergy, parish communities and faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and other Orthodox jurisdictions to financially support the ministry of St. Andrew’s Society. The most effective programs conducted by the Society have been soup kitchens and groceries for the poor.

Your help is needed now! Several charitable institutions in Kyiv, which have been active for years, now find themselves overwhelmed by the number of people knocking at their doors. We ask for your financial contributions so that we can offer them the assistance they need at the earliest possible moment. Please do not delay - just listen to the charitable call of your heart!

 

Donations may be sent to

St. Andrew Society Charity

P.O. Box 495

South Bound Brook, NJ 08880

 

or by clicking bellow

(Please, mark in the Comments box - St. Andrew Society Charity)

Donate here to St. Andrew Society Charity 

May God in the Holy Trinity, the Mother of God – Ever Virgin Mary - and all Saints and Martyrs of Ukraine hear our prayers and protect our God-loving ancestral nation of Ukraine and grant her peace that she deserves and the knowledge of Truth and Love at all times!

 

Собор Єпископів Української Православної Церкви США закликає вірних Церкви допомогти в наданні допомоги біженцям з Криму та Східної України

 

В той час як світова спільнота продовжує слідкувати за зростаючою жорстокістю проти населення Східної України з сторони сепаратистів, яких спонсорує та озброює Росія, тисячі людей залишають свої домівки та змушені втікати (як це вже неодноразово ставалося у трагічні хвилини історії України). Як і в попередні дні нинішньої кризи, ми, Ієрархи Української Православної Церкви США закликаємо Православні та Християнські громади світу продовжувати молитися за мир в Україні та старатися надати будь-яку необхідну допомогу потерпілим.

Ми з солідарністю підтримуємо наших Православних, Греко-Католицьких та інших релігійних лідерів в Україні, які своїм невтомним служінням довели наскільки вони є відданими своїм паствам, допомагаючи біженцям та тим, хто втратив своїх близьких. На протязі останніх кількох місяців ми особисто доставили велику кількість матеріальної допомоги до лікарень, де доглядають за пораненими та до деяких сімей тих, хто загинув на Майдані і в інших місцях.Цю матеріальну допомогу зібрали вірні та друзі нашої Церкви тут у США.

Проте, потреба в додатковій допомозі зростає з кожним днем, якщо не щогодини. Біженці, які втратили свої будинки після вибухів і вуличних боїв шукають за необхідними речами для виживання. Консисторія нашої Церкви отримала численні прохання від благодійних організацій України, які просять про будь-яку підтримку, яку ми могли б надати: харчі для голодних, одяг для нагих, житло для бездомних. Ті самі люди, про кого Господь наш Ісус Христос говорить в Євангелії, яке читається у Неділю Великого і Страшного Суду (Матвія 25) в цю хвилину стоять перед нами. Наша відповідь на їхні потреби буде важливим важелем для нас на Страшному Суді.

Товариство Св. Андрія - центральна організація нашої Української Православної Церкви США - вже внесло більше одного мільйона доларів допомоги потребуючим людям по всій Україні. Це ж Товариство готове взяти на себе нове випробування у 2014 році допомагаючи біженцям, які залишають Східню Україну і втікають до Києва та інших міст. Ми просимо духовенство, парафіяльні громади, вірних Української Православної Церкви США та інших Православних юрисдикцій фінансово підтримати місійну працю Товариства Св. Андрія. Найбільш успішними проектами, якими Товариство піклується є безплатні їдальні для бідних та роздача продуктів.

Ваша допомога потрібна негайно! Кілька благодійних організацій у Києві, які є активними протягом багатьох років, на даний час не можуть справитися з кількістю людей, що стукає у їхні двері. Ми звертаємося до вас за фінансовою допомогою для того, щоб ми могли надати їм необхідну допомогу у найближчий період часу. Будь-ласка, не баріться - просто слухати благодійного заклику свого серця! Пожертвування можуть бути відправлені напоштову адресу:

Благодійний Фонд Товариства Св. Андрія

PO Box 495

South Bound Brook, NJ 08880

 

aбо натиснувши “ПОЖЕРТВА”

(Напишіть у коментарі - St. Andrew Society Charity)

Donate here to St. Andrew Society Charity 

 

Нехай Бог у Святій Трійці, Мати Божа – Пречиста Діви Марія, та всі святі і мученики України почують наші молитви і захистять нашу Прабатьківщину Україну і пошлють їй мир, який вона заслуговує та знання Істини і Любові на віки вічні!

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873