Congratulatory Letter to Ukraine’s President!
Congratulatory Letter to the President-Elect of Ukraine

COUNCIL OF BISHOPS

of the UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF THE USA

 

Congratulatory Letter to Ukraine’s President-Elect Petro Poroshenko

 

26 травня 2014

 

Новообраному президенту України Петру Олексійовичу Порошенку

Київ, Україна

 

Вітаємо Вас традиційним християнським вітанням: Христос посеред нас!

Як ієрархи Української Православної Церкви США, а також від імені духовенства та вірних Церкви, ми хотіли б висловити Вам щирі вітання з нагоди обрання Вас на посаду президента України.

Народ нашої прабатьківщини України довірив Вам велику відповідальність. В наших найщиріших молитвах ми просимо Бога, щоб Він дав Вам силу і мудрість для того, щоб успішно пройти через важкі випробовування, в яких Україна знаходиться на даний час.

Представляючи Українську Православну громаду в Сполучених Штатах Америки, ми, разом з усім світовим співтовариством уважно спостерігаємо за теперішніми подіями в Україні. Ми є надзвичайно захоплені мужністю багатьох поколінь українських громадян, яка вела народний рух у пошуку демократії і свободи, соціальної справедливості та рівності. Ми віримо, що повага принципу громадських та особистих прав свободи вибору в Україні, в тому числі політичного вибору, а також права на свободу думки та висловлення, буде прикладом наслідування для всіх інших сусідніх країн, які разом з Україною прагнуть до повноцінного життя в час агресії. Ми молимося, віримо і сподіваємося, що з благодаті Божої Ви особисто керуватимете процесами, за допомогою котрих права свободи вибору будуть затверджені законом гарантуючи їх захист і виконання.

Усвідомлюючи жертви тисяч людей в Україні, в час переслідувань та політичних ув'язнень, зроблені задля досягнення нового майбутнього, ми впевнені, що почуття страху та залякування більше не повторяться в новій Україні під Вашим керівництвом. Кілька разів Ви чітко заявили, що Ви будете президентом для всіх українців, і що перед законом усі будуть рівні, і що цей закон захищатиме багату спадщину політичних, культурних та релігійних відмінностей в країні.

Також, ми молимося, що Ви вживатимете свою посаду для наслідування загального блага, що Ви допоможете відновити мир і почуття ввічливості до громадського порядку, що наші громадські промови будуть наповнені повагою та довірою до усіх.

Разом з нашими Православними братами і сестрами у Христі на Україні та великою спільнотою Українських Православних громад по цілому світі, ми заносимо наші прохання і молитви Всемогутньому Богу, щоб Він обдарував Вас успіхом та оберігав Україну в безпеці і процвітанні.

З молитвами за Ваш мир та спокій у нашій прабатьківщини Україні,

 

+ Антоній,

Митрополит УПЦ США Місцеблюститель УПЦ в Діаспорі

 

+ Даниїл,

Єпископ та Голова Консисторії УПЦ США

Congratulatory Letter to the President-Elect of Ukraine

 COUNCIL OF BISHOPS

of the UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF THE USA

 

Congratulatory Letter to Ukraine’s President-Elect Petro Poroshenko

 

26 May, 2014

 

His Excellency, President-Elect Petro Oleksiyovych Poroshenko

Kyiv, Ukraine

 

We greet you with a traditional Christian greeting: CHRIST IS AMONG US!

As the hierarchs of the Ukrainian Orthodox Church of the USA, and on behalf of the clergy and faithful of the Church, we wish to extend to your Excellency our heartfelt congratulations on the occasion of your election to the Presidency of Ukraine.

The people of our ancestral homeland Ukraine have entrusted you with a great responsibility. We offer our sincerest prayers that God will give you strength and wisdom to meet the difficult challenges that face modern Ukraine.

Representing Ukrainian Orthodox community in the United States of America, we, along with the entire world community have been closely following the latest developments in Ukraine. We have great admiration for the courage of the multiple generations of Ukrainian citizens, which led a popular movement seeking democracy and freedom, social justice and equality. We believe that respect for the principle of public and individual freedoms in Ukraine, including political freedom, as well as freedom of thought, opinion and expression, will be an example to follow by all other neighboring countries, which along with Ukraine strive for quality of life amidst aggression. We pray, trust and hope that by the Grace of God you will guide the process through which these freedoms will be stated in laws guaranteeing their protection and fulfillment.

Acknowledging all the sacrifices made by thousands of people in Ukraine in suffering persecution and political imprisonments to achieve this new future, we are confident that such a climate of fear will no longer be reproduced in the new Ukraine under your leadership. You have indeed clearly declared, at several occasions, that you will be the president for all Ukrainians, and everyone will be equal under the rule of law, which will protect the rich heritage of political, cultural and religious diversities in the country.

In particular, we pray that you will exercise your office to pursue the common good, that you will help restore peace and a sense of civility to the public order, so our public conversations may be imbued with respect and charity toward everyone.

Together with our Orthodox brothers and sisters in Christ in Ukraine, and the large fellowship of Ukrainian Orthodox communities around the world, we reiterate our wishes and prayers to Almighty God, that He may grant Your Excellency a successful mandate, and keep Ukraine a safe and prosperous country.

With our prayers for your peace, and for the peace of our ancestral homeland Ukraine,

 

+Antony,

Metropolitan of the UOC of the USA Locum Tenens of the UOC in Diaspora

 

+Daniel,

Bishop and President of Consistory of the UOC of the USA

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873