День Незалежності України
Ukrainian Independence Day 2012

24 August, 2012

To the Reverend Priests and Deacons, the Monastics, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Ukrainian Orthodox Communities, and the entire Ukrainian Orthodox Family in the United States of America

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Each year on the twenty-fourth of August, Ukrainians throughout the world come together in the love of our Lord to celebrate the historical significance of the heroic struggle of the Ukrainian nation for freedom, liberty, and independence.

As our forefathers have done in the past, here in the United States of America, on this day we gather as families and communities to celebrate the independence of our ancestral homeland. We affirm on this important day the values of freedom and liberty that have characterized the spirit of our forefathers and our national pride. As we celebrate this national holiday, we are granted the occasion to consider that freedom and liberty are not only treasured values, but are essential and universal conditions for cultivating loving relationships with God and with others.

For us, living in the USA, this annual celebration demonstrates to all members of society of every race, culture, and religion the significance of our Ukrainian heritage and our Holy Orthodox faith. In our contemporary world, which is beset today by threats of terror and war, our heritage and faith uphold the virtues of freedom, hope in God’s presence and deliverance, and love for all human beings. These virtues are absolutely essential for the promotion of peace, for the establishment of justice, and for the cultivation of loving relationships with God and one another. Our cultural and religious legacy as Ukrainian Orthodox Christians reminds us of our sacred responsibility to ensure that all people have access to the same fruits and blessings that we enjoy as citizens and residents of a free nation. In our communities and parishes, we meet this responsibility through upholding our commitments to charity, through cultivating openness in our hearts toward strangers in our midst, through our unconditional love for our neighbors, and through our true worship of God, Who created all human beings in His perfect image and likeness.

On this Day of Independence, we pray that God may deepen our understanding of freedom and liberty in all their dimensions, that our love for Him and for one another may be also intensified. May His peace and abundant blessings abide in your hearts forever.

With paternal love in Christ,

+ANTONY
Archbishop and Locum Tenens of the Ukrainian Orthodox Church of the USA

+DANIEL
Bishop of the Western Eparchy


День Незалежності України

24 серпня 2012 р.Б.

До всечесних отців та дияконів, монахів, голів та членів парафіяльних управ Української Православної Громади та всієї Української Православної Сім'ї в Сполучених Штатах Америки.

Улюблені брати і сестри у Христі,

Кожного року 24 серпня українці з цілого світу збираються разом у Христовій Любові, щоб відзначити історично важливу героїчну боротьбу Українського народу за волю, свободу та незалежність.

Як і наші предки робили в минулому, тут у Сполучених Штатах Америки, так і ми збираємось як родини та громади, святкуючи незалежність рідної Батьківщини. Ми усвідомлюємо сьогодні вартість свободи, волі та національної гордості, що вплинули на дух наших предків. Святкуючи це національне свято, ми маємо можливість задуматися над волею та свободою не тільки як над дорогоцінними властивостями, але й як над істотними й універсальними умовами для розвитку добрих відносин з Богом та всіма іншими.

Для нас, котрі живуть у США, це щорічне святкування демонструє всім членам суспільства кожної раси, культури та релігії важливість нашої Української Спадщини та нашої Святої Православної Віри. У  сучасному світі, який оточений загрозою терору та війни, наша спадщина і віра підтримує чесноти свободи, надії у Божу присутність і визволення та любов до всього людства. Ці чесноти абсолютно необхідні для підтримання миру, для встановлення справедливості та для зростання добрих відношень з Богом та один до одного. Наша релігійна та культурна спадщина Українських Православних Християн нагадує нам про нашу святу відповідальності, щоб всі люди мали доступ до одних плодів і благословень, якими ми насолоджуємося як громадяни та жителі вільної нації. У наших громадах і парафіях ми виконуємо цю відповідальність через підтримку благодійності, через доброзичливість до незнайомих, через нашу безумовну любов до свого ближнього та через наше справжнє служіння Богові, Який створив людську істоту за своїм ідеальним образом і подобою.

В цей День Незалежності ми молимося, щоб Бог поглибив наше розуміння волі і свободи у всій їх величині, щоб наша любов до Нього і один до одного також укріплялася. Нехай же Милість Господня і Його Благословення буде зі всіма вами назавжди.

З батьківською любов'ю у Христі,

+АНТОНІЙ
Архиєпископ та Місцеблюститель Української Православної Церкви в США

+ДАНИЇЛ
Єпископ Західної Єпархії

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873