Pre-Sobor Activities at the Spiritual Center of the UOC of the USA!

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF THE USA
CONSISTORY OFFICE OF PUBLIC RELATIONS
PRESS RELEASE

Pre-Sobor Activities at the Spiritual Center of the Ukrainian Orthodox Church of the USA in South Bound Brook, NJ!

The first two days of Pre-Sobor activities at the spiritual center of the Ukrainian Orthodox Church of the USA in South Bound Brook, NJ were full of constructive work and reflection on the ministry of the Church in her service to the flock of the 21st century.

On Monday, October 25, 2010, the Metropolitan Council met in a day long session, addressing the vital issues of Church life since the 18th Regular Sobor of 2007. All three hierarchs of the Church, His Beatitude Metropolitan Constantine, His Eminence Archbishop Antony and His Grace Bishop Daniel, in addition to regular members of the Council took active part in the meeting discussions, addressing spiritual and administrative matters of the Church. The main governing body of the UOC of the USA, between Sobors, had a lot to address during its tenure, ranging from the nation’s economic meltdown and its impact on the Church’s finances to the construction of the History and Education Complex at the Metropolia Center.

A special guest from Ukraine, Archbishop Ihor of the Kharkiv-Poltava Diocese of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church offered, as requested by our Council, a perspective on the life of the Holy Orthodox Church in Ukraine, as pertains to maintaining the legacy of Patriarch Mstyslav of Blessed Memory, true to his spiritual and administrative vision.  The Archbishop, who is a full professor at Kharkiv University, believes that the legacy has been betrayed by many in Ukraine who continue to present themselves as “true” followers of Patriarch Mstyslav. Our Metropolitan Council wanted to hear this perspective from an individual who continues to live in the vision of the Patriarch, who served as Archbishop and Metropolitan of our Church here in the USA for over 43 years.  The Archbishop reflected upon the missed opportunities of the Church in Ukraine to unite and gain its independence, according to the Sacred Canons of the Holy Orthodoxy.

On Tuesday, October 26, 2010, 60 priests and deacons participated in a one-day Clergy Conference to reflect on their ministry in world that is challenged by the secular influences of the 21st century.  Metropolitan Constantine welcomed the pastors of parishes to their spiritual center and called upon them to be strong as the world confronts them with spiritual and social hardship.  Archbishop Antony and Bishop Daniel also addressed the clergy reflecting upon the blessing of their ministry for our Church and Archbishop Ihor of Ukraine offered his reflection on pastoral and ecclesiastical challenges that Ukrainian Orthodoxy faces in Ukraine. The one-day conference concluded with Vespers service served in Three Holy Hierarchs Chapel of St. Sophia Seminary.

*************************************************************************************

Перед-cоборна діяльність у духовному центрі Української Православної Церкви в США у Саут Баунд Брук, Н. Дж!

Перші два дні передсоборної діяльності у духовному центрі Української Православної Церкви в США у Саут Баунд Брук, Н. Дж. були повні конструктивної роботи і відгуків про службу нашої церкви до пастви 21-го століття.

У понеділок, 25 жовтня, 2010 року проходила денна сесія Митрополичої Ради, яка розглядала церковні життєві проблеми які появилися після 18-го Собору 2007 року. Всі три ієрархи нашої церкви: Блаженніший Митрополит Константин, Високопреосвященніший архієпископ Антоній та Преосвященніший Єпископ Даниїл разом із членами Митрополичої Ради взяли активну участь у обговореннях на засіданнях та розгляді духовних і адміністративних справ Церкви. Між соборами, головний керівний орган УПЦ в США мав багато важливих справ за час свого існування, починаючи від загального економічного спаду і його вплив на церковне становище до будівництва Історичного Наукового Комплексу при Митрополичому Центрі.

На соборі був присутній гість з України, архієпископ Ігор, Харківсько-Полтавської Єпархії Української Автокефальної Православної Церкви, який на запрошення нашої Митрополичої Ради, висловив свої погляди на життя Святої Православної Церкви в Україні щодо підтримки спадщини блаженної пам'яті Митрополита Мстислава, згідно його духовного і адміністративного бачення. Архієпископ, який є професором Харківського Університету, вірить, що багато з тих, що називають себе “правдивими” послідовниками Патріарха Мстислава, зрадили його спадщину. Наша Митрополича Рада бажала почути ці погляди від особи яка продовжує жити за ідеями Патріарха який служив архієпископом та митрополитом нашої Церкви тут у США понад 43 роки. Архієпископ висловив свої роздуми про можливості, які були втрачені Церквою в Україні, щодо об'єднання і досягнення незалежності відповідно до Священних Канонів святого Православ'я.

У вівторок, 26 жовтня 2010 року, 60 священиків і дияконів взяли участь у одноденній конференції духовенства з метою обговорення їхнього служіння у 21 столітті, переповненому світськими впливами. Митрополит Константин привітав парафіяльних священиків у їхньому духовному центрі, і закликав їх бути твердими у протистоянні духовним і соціальним труднощам світу.

Архієпископ Антоній та єпископ Даниїл також звернулися до духовенства з роздумами про благословенні плоди їхнього служіння нашій Церкві. Архієпископ Ігор з України висловив свої думки про пастирські та церковні труднощі з якими стикається православ'я в Україні.

Конференція духовенства завершилися вечірнім Богослужінням у каплиці Трьох Святителів при семінарії св. Софії.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873