image
image
22nd REGULAR SOBOR – 22-ий ЗВИЧАЙНИЙ СОБОР

 

According to the Constitution of our Holy Ukrainian Orthodox Church of the USA, I hereby call and bless the convocation of the REGULAR SOBOR - XXII of our Church.  The Sobor will take place at our Metropolia Center of St. Andrew in South Bound Brook/Somerset, NJ, 16-19 October 2019. It will be preceded by a Metropolitan Council Meeting on 15 October and a one-day Clergy Conference on 16 October.

The theme for our Sobor is: “Lord, I love the Beauty of Your House and the Place where Your Glory dwells.” (Ps. 26:8), The author of the Psalms, King David, was not speaking of the Temple in Jerusalem, which his son, Solomon, built after him. He was speaking of the temporary tent utilized for worship in which was found the Holy Tabernacle (containing the tablets of the Ten Commandments and the Manna from Heaven, which sustained the people during the 40 years wandering in the desert) – the “dwelling place of God”. The House of Beauty is the place where the faithful – the truly faithful – people of God gathered together before the Holy Tabernacle speaking with one voice to Him and supporting one another, as opposed to those earlier in the Psalm who sought to defile the King. We, the people of God of the New Covenant, share this “love of the Beauty of the Lord’s House and the Place where His Glory dwells – in the altars before which we worship and adore Him. We have been blessed with much of that Beauty and Glory at our Metropolia Center where we have gathered for the past sixty-eight years.

Read Full Convocation »»»

 

Згідно Статуту нашої Святої Української Православної Церкви США, я скликаю і благословляю зібрання ХХІІ – ЗВИЧАЙНОГО СОБОРУ нашої Церкви. Собор проходитиме у Центрі Митрополії Св. Андрія Первозваного у м. Саут Баунд Брук/Сомерсет, шт. Нью-Джерзі, з 16 по 19 жовтня 2019 р. Б. Перед Собором відбудуться Збори Ради Митрополії – 15 жовтня та Конференція Духовенства – 16 жовтня.

Темою цьогорічного Собору є: “Господи, полюбив я Красу Дому Твого, і місце перебування Слави Твоєї.” (Пс. 26:8). Автор Псалмів, Цар Давид, не мав на увазі Єрусалимський Храм, який його син Соломон, побудував після нього. Він мав на увазі тимчасовий намет, який вживався для служіння і у якому знаходився Ковчег Завіту (із скрижалями Десяти Заповідей та Манною з неба, яку споживав народ протягом 40 років у пустині) – “місце перебування Бога”. Дім Божий, це є місце де вірні – справжні вірні – люди Божі збиралися перед Святим Кивотом і в один голос зверталися до Бога та дбали один про одного, на відміну від інших раніше згаданих у тому ж Псалмі, котрі шукали як збезчестити Царя. Ми, люди Божі Нового Завіту, є причасниками цієї “любові до Краси Дому і місця перебування Слави Його” – перед престолами, де ми служимо та прославляємо Бога. Ми є благословенні тією ж Красою та Славою Божою тут при Центрі Митрополії, де ми збираємось вже 68 років.

Читати повне оголошення »»»

Countdown to 22nd Sobor – 16-19 October, 2019

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873